نشست سوم از سلسه نشست های بررسی تاريخ عكاسی ايران

0

سلسه نشست هاي بررسي تاريخ عكاسي ايران با همكاري كانون عكس دانشگاه سوره ،انجمن علمي عكاسي دانشگاه هنر،دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي گردد:

تغییر مفهوم عکس در ایران در کشاکش گفتمان های سیاسی (1384-1350)

با مروری بر رساله دكترای هادی آذری ازغندی

نشست سوم در دانشگاه سوره:
«مفهوم عکس در گفتمان دهه هفتاد:
از گرفتن به ساختن»

زمان: سه شنبه 24 اردیبهشت ماه از ساعت 14 الی 16

مكان: خيابان آزادي، بين خيابان خوش و آذربايجان، دانشگاه سوره، سالن سینمای شهید فهیمی

ورود براي عموم آزاد است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.