نمایشگاه آثار “پیمان هوشمندزاده” در گالری Ag

0

گالری Ag، با افتخار نمایشگاه انفرادی پیمان هوشمندزاده را با عنوان «خشک!» برگزار می کند.
گشایش: جمعه ۱۴ مهرماه تا ۳ آذر ­ماه  ۱۳۹۶

ساعات بازدید 16 تا 20

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان پسیان جنوبی، شماره ٣

Leave A Reply

Your email address will not be published.