Browsing Category

کارشناسی

چمدان

پایان نامه کارشناسی عکاسی موضوع پروژه عملی: چمدان، بهزاد اسدی؛ استاد راهنما: مهناز شعبانی پردیس هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، شهریور 1395 چکیده بعد از شروع جنگ ویرانگری که کشور سوریه را در سال 2012 به ورطه نابودی گشاند، بخشی از…

بودن در انقلاب (عکاسی خیابانی از مردم، در خیابان انقلاب)

پایان نامه کارشناسی عکاسی موضوع پروژه عملی: بودن در انقلاب (عکاسی خیابانی از مردم، در خیابان انقلاب)،محمد صالح صالحیان ؛ استاد راهنما: فرشید آذرنگ دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، شهریور 1395 چکیده…

پیرمردهای دارا

پایان نامه کارشناسی عکاسی موضوع پروژه عملی: پیرمردهای دارا، بهرام شعبانی؛ استاد راهنما: مهرداد نجم آبادی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تابستان 1390 چکیده این رساله عملی تلاشیست برای ثبت محله دارا که…

بهترین بخش یاد ما بیرون از ماست

پایان نامه عکاسی کارشناسی بهترین بخش یاد ما بیرون از ماست، سارا نعیم پور؛ استاد راهنما: مهرداد نجم آبادی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن 1389 در این نوشتار تلاش شده ضمن نگاهی تاریخی به عکاسی صحنه پردازی شده و…