Browsing Tag

فرشته دیانت

پنجره

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد عنوان پروژه ی نظری: نقش عکاسی در هنرهای جدید ایران، فرشته دیانت؛ استاد راهنمای نظری: دکتر محمد ستاری، استاد مشاور: مهران مهاجر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن‌ماه 1388 چکیده: روشن است که به…

نقدی بر سه مجموعه مهران مهاجر

فرشته دیانت کارشناس ارشد عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا شاید نوشتن درباره مهران مهاجر کسی که به واسطه علاقه به عکاسی و آموختن زبان شناسی، غالبا عکس هایش دربازی تصویر و زبان در جدالند کار چندان آسانی نباشد؛ خصوصا اگر بخواهیم از…