داستان های کودکی

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد

 

عنوان رساله نظری: بررسی روند عکاسی دوران  قاجار با تأکید بر رساله ی نویافته ی عکاسی، سیده معصومه(مهسا) خلیلی پور؛ استاد راهنمای نظری: دکتر محمد ستاری
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن 1390
  
چکیده

پایان نامه ی پیش رو ، با عنوان بررسی روند عکاسی دوران قاجار با تأکید بر رساله ی نو یافته ی عکاسی، به خوانش و بررسی متن نویافته از دوران قاجار می پردازد.اهمیت این رساله از جنبه های گوناگون ، بررسی می شود و خصوصیات آن از طریق مقایسه ی جزء به جزء دستورات عکاسی بیان شده در آن با سه رساله ی همزمان خود ، پیش روی خواننده قرار می گیرد. اهمیت این رساله به دلایل گوناگون قابل توجیه است.مهمترین این دلایل اشاره به نام عبدالله میرزا قاجار عکاس ِنامی دوران خود برا ی اولین بار در میان نوشته های عکاسی قاجاری است.

صاحب این قلم پس از قیاس رساله با سه رساله ی دیگربه نتایجی دست یافت که  1- رساله ی نو یافته یا رساله«سید حسن همدانی» بیشتر کاربرد جزوه مانند داشته است و 2- نوشته هایی از این دست ، نشانگر خروج عکاسی از انحصار دربار و اعیان و گسترش آن در بین رعیت است و این مسئله نتیجه ی قرار گرفتن عکاسی در میان دروس دارالفنون وایجاد ِ امکان  تعلیم ِ افراد ِ گوناگون غیر از طبقه ی اشراف بوده است.

واژگان کلیدی : قاجار، عکاسی، تاریخ عکاسی، متون عکاسی ، عبدالله میرزا قاجار، سید حسن همدانی

 
عنوان پروژه عملی: داستان های کودکی، سیده معصومه(مهسا) خلیلی پور؛ استاد راهنمای عملی: مهرداد نجم آبادی  
 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن 1390
  گزارش کار عملی

داستا ن های کودکی :

 خانه ی مادر بزرگ، محله ی قدیمی و دست نخورده ، پر از همهمه و زندگی ، گربه ی کور ِ محله ی مادر بزرگ ، … تمام ِ آن چیزی است که از کودکی ام به یاد دارم .در آستانه ی 28 سالگی دلم برای همین خاطرات ِ پراکنده ی محو تنگ شد.پرسه زنی شدم در کوچه های این شهر بزرگ ِ خاکستری تا شاید بیابم آنچه که هر روز کم رنگ و کم رنگ تر می شد.

از بزرگسالی دلم گرفته بود.از این زندگی های بی رنگ وبو . دلم دنیای رنگارنگِ کودکی را طلب می کرد. قصد ِ نبش ِ قبر  ِ خاطراتم  را داشتم .

آخر ِ کار دل آزرده و نگران ، از شهری که تمام کودکی ام را  در آن نفس کشیده بودم.چیزی گم شده بود شاید … یا انگار کودکی ام سالهاست که مرده است.

    
                                             

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *