پرتره نگاری دانشجویانِ دختر هنر

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد
عنوان رساله نظری: بررسی پرتره نگاری نوین به مثابه رویکردی اجتماعی به آثار رینکه دایکسترا، کتی گرانان و چارلز فرجر، هومن خسروی عراقی نژاد؛ استاد راهنمای نظری: پروین طاعی، استاد مشاور: رهام شیراز
دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر،تیرماه 1395

چکیده

با توجه به قابلیتهای امروزه ی رسانه ی عکاسی و آنچه که بیشتر به واسطه ی دیجیتالی شدن تقویت شده، عکاس پرتره ی امروز را می توان از این منظر هم مورد بررسی قرار داد که او به جای پرداختن به شخصیتِ موضوعِ خود، شخصیت تازه ای را سامان می دهد که به نوعی حکایت از ارتقای سطح ذهنیت عکاس در مواجهه با پرتره نگاری امروز و درک درست جایگاه امروزه ی رسانه ی عکس دارد. در این پژوهش،تاریخ پرتره نگاری از ابتدا مورد بررسی قرار گرفته است، اولین بررسی های قابلیت رسانه با جولیا مارگارت کامرون پژوهش شده و سپس با ماتیو برادی و بررسی عکاسی مردمن گاری بسط داده می شود. سپس بامطالعه ی آثار «آگوست ساندر»، «دایان آربوس»، «ریچارد آودان»، مسیر رشد و قوام ذهنیت در پرتره بررسی می شود.

در نهایت با بررسی آثار و سبک عکاسانی چون «رینکه دایکسترا»،«کتی گرانان»، «چارلز فرجر» به تاریخ معاصر عکاسی پرتره میرسد.نتیجه ی حاصل از این تحقیق یافتن ارتباط بین پرتره نگاران معاصر مورد پژوهش و اخلاف آنها چون «آگوست ساندر» و «دایان آربوس» است و اینکه چگونه این مسیر در دوره های مختلف زمانی طی شده و باعث قوام این نوع رویکرد در پرتره نگاری تا به امروز شده است.
واژه هاي كلیدي : عکاسی، پرتره، دیجیتالی کردن، شخصیت پردازی، ذهنیت گرایی.

عنوان پروژه عملی: پرتره نگاری دانشجویانِ دختر هنر، هومن خسروی عراقی نژاد؛ استاد راهنمای عملی:پروین طاعی
دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر ،تیرماه 1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *