نهمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک، ویژه‌نامه‌ی فرهنگ دیداری:

 

نهمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک

⬇️ نهمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


هشتمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک، ویژه‌نامه‌ی قرنطینه:

 

 

⬇️ هشتمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


هفتمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک، ویژه‌نامه‌ی سه دوره‌ی اول سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران:

 

 

⬇️ هفتمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


ششمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک، ویژه‌نامه‌ی آموزش عکاسی در دانشکده‌های عکاسی:

نشریه عکاسی

⬇️ ششمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


 

پنجمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک، برنده‌ی مقام اول در بخش نشریات هنری و همچنین مقالات برتر هنری از نهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور «تیتر ۹»:

 

نشریه عکاسی

⬇️ پنجمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره


 

چهارمین شماره‌ی نشریه‌‌ی چشمک:

نشریه عکاسی

⬇️ چهارمین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


 

سومین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک، برنده‌ی رتبه‌ی دوم جشنواره‌ی نشریات هنری دانشجویی کشور:

 

نشریه عکاسی

⬇️ سومین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


 

دومین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک:

نشریه عکاسی

⬇️ دومین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره

 


 

نخستین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک:

 

نشریه عکاسی

⬇️ نخستین شماره‌ی نشریه‌ی چشمک ⬇️

دانلود این شماره