Tag Archives: ابهام در عکاسی ایران

آرش اوتیسم دارد

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد   عنوان رساله نظری: ابهام عکس(طبقه‌بندی نمود ابهام در عکاسی ایران)، محسن آزاده؛ استاد راهنمای نظری: مهران مهاجر  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، خرداد 95 چکیده عکس‌ها که روزگاری به‌عنوان ضمایم متون رسمی وارد حوزة دانش و ارتباطات شدند، امروزه به شکلی بی‌قید، متن جریان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند […]