Tag Archives: احسان قنبری فرد

انتزاع کمینه گرا

خوانشی بر آثار آرش اشکر احسان قنبری فرد   «زبان، دستگاهی از نشانه‌ها است. هر یک از ما در کاربرد شخصی زبان، یعنی در گفتارمان، مجموعه‌ای از نشانه‌ها را برمی‌گزینیم، از پاری از توانایی های زبان سود می‌جوییم و گونه‌ای «سخن فردی» یا «روش بیان ویژه خود» را می‌آفرینیم. ما در گفتارمان از نشانه‌هایی استفاده […]

خواهشی برای چشم گشودن

نمایشگاه عکس علیرضا فانی گالری خاک تابستان 1390 احسان قنبری فرد/لیسانس عکاسی دانشگاه تهران   هنر، آیینه ی تمام نمای آلام، لذات، ظرائف و رویدادهایی است که در بستر زمان جاری است. آن‌چه همواره و هر روزه از دریچه هنر رخ می ‌نماید، نه شگفتی ‌هایی ناشناخته و نا‌آشنا، که رخدادهایی هر روزه و همواره […]