Tag Archives: تجربه های عکاسانه

استارتاپ ویکند “تجربه‌های عکاسانه”

  در استارتاپ ویکند “تجربه‌های عکاسانه” هنرجویان به صورت فشرده از تجربیات مدرس‌ها برای پیشرفت در عکاسی استفاده می کنند. گاهی با کسب یک تجربه می‌توانند راه اشتباهی را نروند یا زودتر به اهدافشان برسند. در این استارتاپ مدرس در نیم ساعت تا ۱۰ تجربه عکاسی خود را در اختیار قرار می دهد. این تجربه‌ها […]