Tag Archives: روز زمین

22 آوریل؛ روز زمین

اولین عکس رنگی از کل زمین 22 آوریل هم زمان با دوم اردیبهشت، روز زمین است و جوامع بسیاری نیز هفتهٔ زمین را با آغاز روز زمین جشن می‌گیرند و تمام هفته را به فعالیتهای زیست محیطی اختصاص می‌دهند. نخستین روز زمین در سال 1970 توسط سناتور آمریکایی گیلورد نلسون به عنوان یک جلسهٔ آموزشی […]