بایگانی برچسب: روند عکاسی دوران قاجار

داستان های کودکی

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد   عنوان رساله نظری: بررسی روند عکاسی دوران  قاجار با تأکید بر رساله ی نویافته ی عکاسی، سیده معصومه(مهسا) خلیلی پور؛ استاد راهنمای نظری: دکتر محمد ستاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن 1390    چکیده پایان نامه ی پیش رو ، با عنوان بررسی …

توضیحات بیشتر »