Tag Archives: سازگاری ناسازه

سازگاری ناسازه در گالری ابد

نمایشگاه  “سازگاری ناسازه” شامل آثار 18 هنرمند است که توسط زروان روح بخشان و محمود محرومی گردآوری شده و 10 دیماه در گالری ابد افتتاح خواهد شد. در معرفی این نمایشگاه می خوانیم: جهان امروز ما سرشار از سازگاری ناسازه‌هاست. این غیر ممکن است. در حالی که ناممکن بودن سازگاری ناسازه بدیهی به نظر می‌رسد. […]