Tag Archives: : شرقشناسی، سفرنامه، نقاشی، عکاسی

بررسی تطبیقی بازنمایی ایرانیان دوره قاجار در آثار عکاسان ایرانی و خارجی

عباس امیری   چکیده     این مقاله نحوه ی بازنمایی ایرانیان دوره ی قاجار را در عکس های مستند مردم شناسانه بررسی می کند و سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد که؛ آیا در نحوه بازنمایی تصاویر عکاسان ایرانی و خارجی از ایران دوره قاجار تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و اگر تفاوتی […]