Tag Archives: عکاسی صحنه آرایی شده

عكس های صحنه آرايی شده تاثيرات و تاثيرپذيری ها، با نگاهی به عكاسی ايران

نسرين طالبی   این مقاله سعی دارد نگاهی به عکس‌های صحنه‌آرایی شده در کشورهای مبدع این جریان بیاندازد و در ادامه بیشتر بر ایران متمرکز باشد. نگاهی که به ضرورت صفحات اندک این مقاله، بسیار خلاصه و فشرده شده است و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای پیگیری بیشتر و پرداخت مفصل‌تر به آثار هر یک از […]