Tag Archives: فرشته دیانت

پنجره

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد عنوان پروژه ی نظری: نقش عکاسی در هنرهای جدید ایران، فرشته دیانت؛ استاد راهنمای نظری: دکتر محمد ستاری، استاد مشاور: مهران مهاجر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن‌ماه 1388 چکیده: روشن است که به وجودآمدن و پیشرفت هر هنری رابطه‌ی تنگاتنگی با سایر هنرها دارد؛ هم‌چنان که با وجود استقلال […]

نقدی بر سه مجموعه مهران مهاجر

فرشته دیانت کارشناس ارشد عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا   شاید نوشتن درباره مهران مهاجر کسی که به واسطه علاقه به عکاسی و آموختن زبان شناسی، غالبا عکس هایش دربازی تصویر و زبان در جدالند کار چندان آسانی نباشد؛ خصوصا اگر بخواهیم از نشانه های آشکار و پنهان سیاسی و اجتماعی آثارش چشم پوشی کنیم. […]