Tag Archives: پناهندگان فلسطینی

“از یاد رفتگان”

رانیا متار گردآوری و ترجمه : فائزه فیروزی   پسری هم سن ‌و سال پسر من است. او نیز عاشق فوتبال است و با دوستانش در کوچه‌ای بازی می‌کند که سر تا سرش در حصار پیچش لوله‌های آب است… کوچه‌ای که آنجا خلا نور هویداست و پسرکی با تنها دمپایی کهنهٔ پلاستیکی خود و در […]