Tag Archives: کنگو

کنگو

گردآوری و ترجمه : فائزه فیروزی   روزگاریست که تجاوز جنسی‌ بخشی از تلخی‌‌های زندگی‌ هر روزه ی زنان و دختران ساکن کنگو شده است. جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری که با بیش از ۷۱ میلیون جمعیت در آفریقای مرکزی واقع شده است،این روزها شاهد جنایات سربازان کشور همسایه اش، یعنی‌ رواندا (Rwanda) بر علیه زنان و […]